Kezdőlap

2024. június 18. kedd
Boldog névnapot Levente

Menü
Aktualitások

Aktualitások megtekintéséhez kattintson ide!

Sarudiak

Infrastruktúra

A település területe 51,64 km2.

Külső közlekedési kapcsolatok

A település forgalmát a 3213 sz. Poroszló – Tiszanána összekötő út vezeti be a 33. sz. és 3. sz. főközlekedési út, valamint az M3 autópálya közvetítésével az országos közúthálózat rendszerébe.

A község tömegközlekedése VOLÁN autóbuszjáratokon bonyolódik.

A vasúti közlekedés nem érinti a települést. A Füzesabony – Debrecen vasútvonalon fekvő Poroszló vasútállomása fekszik legközelebb Sarudhoz.

Ivóvíz ellátás

A településen jól kiépített, szinte minden utcára kiterjedő vízellátó hálózat működik. A vízmű két kúttal üzemel és egy 50 m3-es hidroglóbusz biztosítja a nyomásviszonyokat. A hidroglóbusz oszlop magassága: 23,0 m.

Az elmúlt 10 évben nagy fejlődésnek indult az üdülő terület fejlesztése. Kiépült a víz és szennyvízcsatorna hálózat és az elektromos hálózat. Az ivóvíz szolgáltatója a Vízmű Zrt. Sarud, Munkácsy M. u. (Vízmű gépház).

Csapadékvíz elvezetés

A község belterületén összegyülekező csapadékvizeket az utak mentén kiépített árokhálózat vezeti le. A csapadékvizek befogadói keleten és délen a Báb ere csatorna, nyugaton a Saj-foki főcsatorna. A csatornák befogadója a Tisza jobb parti szivárgója. A csatornák a fő befogadóba csatlakozására a Sarudi szivattyútelepen keresztül történik.

Gázellátás

A községben a gázellátást biztosító középnyomású gázvezeték hálózata a közelmúltban kiépült. Gázszolgáltató a Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

Villamos energia ellátás

A község a villamos energia ellátást a Kisköre 120/20 kV-os és a Mezőkövesd 120/20 kV-os tápponti transzformátor állomások között meglévő 20 kV-os gerincvezetékről kapja. Az üzemszerű ellátás a közelebbi táppontról Kisköre felől történik, de ellátható teljes egészében a Mezőkövesdi 120/20 kV-os állomás felől is. Áramszolgáltató: ÉMÁSZ Miskolc, Dózsa Gy. út.

Zöld területi intézmények

1. Sportpálya:

A sportpálya a település központos helyén, - annak É-i részében: a Kossuth L. u. – Dózsa Gy. u. – Petőfi S. u. találkozásánál kissé Ny-ra mintegy 1,15 ha területen fekszik. A sportpálya egy normálméretű (110x66 m) gyepes labdarúgópályát képvisel, mely szociális épülettel (öltöző, mosdó, szertár helyiség) rendelkezik. A sportpálya körülkerített, azonban fasorral nincs lehatárolva. A sportpálya a település korszerű igényeit, - különös tekintettel a diák-sport igényekre is, - ma már nem elégíti ki, ugyanis a sportolási célt szolgáló kispályák, atlétikai (ugró- és dobópályák) teljes mértékben hiányoznak.

2/ Adler camping:

A camping a település üdülőterületéhez kapcsolódóan, - külterületen, a Tisza-tó északi részén található, mely mintegy 3,5 ha területen fekszik.

A Camping zöldbeágyazottan, erdő területtel határolva, kellemes táji környezetben fekszik, mely körülkerített. Területén étterem, presszó, szociális helyiségek, valamint 10 db faház található, s mintegy 350 fő részére sátorozó hely biztosított. A campingben az ivóvíz ellátás és a szennyvíz elhelyezés biztosított.

3/ Ifjúsági tábor:

Az ifjúsági tábor a Tisza-tó környezetében a töltés mellett, annak északi részén fekszik, kellemes táji környezetben. Az ifjúsági táborban a szociális létesítmények biztosítottak. Gyermekjátszótér, sportpályák szolgálják a vendégek igényeit.

4/ Temető:

Sarud település köztemetője a település központos helyén, a Sportpályától északra, 3,0 ha területet foglal el. A temető elhelyezkedésének érdekessége, hogy az egykor különálló két település Sarud és Pusztahídvég határában létesült, ami ma a település központja. A köztemető körülkerített, azonban fa- és cserje csoporttal nincs lehatárolva. A temetőkertben a sírok rendezettek, belső úthálózata kialakított, azonban gyér növényállománnyal rendelkezik. A temetőkert ravatalozóval rendelkezik, a vezetékes víz bevezetett, a ravatalozó környezete kertészeti eszközökkel kialakított.

Környezetvédelmi helyi kockázati tényezők

I. Mezőgazdasági jellegű üzem

Sarud településen belül a lakóterületben található a mezőgazdasági major II. (juhászati telep), mely esetben az 1000 m-es védőtávolság nincs betartva.

II. Zaj terhelés

a/ Ipari eredetű zajterhelés:

Ipari eredetű zaj terhelés a település északi részén fekvő gépállomás, ill. kamion terminál forgalmából adódik, azonban az üzem fekvéséből eredően a lakóterületre nincs jelentősebb kihatása.

b/ Közlekedésből eredő zajterhelés:

A közlekedésből eredő zajterhelés elsősorban a települést átszelő 3213 sz. Poroszló – Kisköre összekötő út (Petőfi S. – Kossuth u.), valamint a Kossuth utcával az üdülő terület felé vezető szakasz helyi gyűjtő út forgalmából ered, amely sebességkorlátozással csökkenthető.

III. Kommunális szilárd hulladék elhelyezés

A településen a kommunális hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása jelenleg megoldott. A keletkezett szilárd kommunális hulladékokat heti egyszeri alkalommal a tiszafüredi REMONDIS Kft. a Tiszafüredi Regionális Szilárd Hulladék feldolgozó és lerakó telepre (amely a környék 43 településének összefogásával épült) szállítják.

A településen jelenleg 3 szelektív hulladékgyűjtő sziget biztosítja a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításának első ütemét. Két sziget a település központjában található, mintegy 1000 m távolságra egymástól, a harmadik az üdülő övezetben. A nagyméretű szelektív hulladékgyűjtő műanyag edények ürítése heti egy alkalommal történik. A szigetek kihasználtságát figyelembe véve, 2009 tavaszán kerül sor a további szigetek kialakításának következő ütemére.

IV. Kommunális folyékonyhulladék kezelés

Sarud településen keletkezett folyékony kommunális hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása véglegesen, - különös tekintettel az üdülő terület jelentőségére, megoldást nyert a szennyvízcsatorna hálózat 2002-es kiépülésével, és a kiskörei szennyvíztisztító műre való csatlakozásával a keletkezett szennyvizek ártalmatlanítása megtörténik.

V. Levegőtisztaság védelem

Sarud település levegőtisztaság védelmi szempontból a környezetvédelmi előírásoknak (levegőtisztasági határértékek) megfelel, a településen, ill. annak környezetében jelentős levegőszennyezéssel bíró ipari-mezőgazdasági üzem nem működik. A téli félévben időszakos levegőszennyezést a lakóterületen eddig a hagyományos fűtés jelentett, azonban ez határérték túllépést nem okozott.

Egyéb szolgáltatások

A településen 5 állandó vegyesbolt működik, további két üzlet szezonális nyitva tartással. A vendéglátó ipari egységek száma szintén 5 állandó és további 4 szezonálisan. A helybeliek és az idelátogatók nagy megelégedésére 2007 óta ismét van melegkonyhás állandó étterem szezonhoz igazodó nyitva tartással. A nyári időszakban további két melegkonyhás étterem várja a vendégeket. A szépülni vágyókat egy kozmetika és szolárium, három fodrászat és egy mozgó masszázs szolgálat várja. Két virágbolt üzemel Sarudon. A Tüzép telep az építkezők, lakásfelújítók igényeit elégíti ki. Két telekgondozó vállalkozás és egy biztonságtechnikai vállalkozás működik.